Drakul. Origen i evolució del mite

AUTORES Violant Maluquer i Berta Roca
CENTRE Escola Pia Santa Anna
TUTORA Maria José Salas
SÍNTESI El treball tracta sobre l’anàlisi de la història del vampirisme, l’evolució, els mites que han sorgit al seu voltant i la influència que han tingut i tenen a la societat. Hem realitzat una part teòrica i una part pràctica, que consta d’entrevistes, visites, estudis de camp, lectura de llibres i visionat de pel·lícules i obres de teatre. Amb el recull de tota aquesta informació hem elaborat unes conclusions generals i comparat la imatge del vampir al llarg del temps, així com la seva influència en tots els àmbits artístics i la societat de cada època.

Vampirs, de B.Roca i V.Maluquer

annexDracul

This entry was posted in 2012, Escola Pia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.