Barcelona: desenvolupament urbanístic i arquitectònic

AUTOR Cristian Candela González
CENTRE INS Pla d’en Boet
TUTORA Chus Sánchez
SÍNTESI El treball és un petit recull històric sobre l’urbanisme de la capital de Catalunya i el seu desenvolupament, dividit en dues zones: el nucli històric i la “ciutat moderna”. Junt amb l’urbanisme, l’arquitectura queda representada amb dos dels edificis més representatius i que actualment estan experimentant canvis, la Catedral i la Sagrada Família, de cadascun dels quals s’analitza la història, el present i el futur.

Barcelona, de C.Candela

This entry was posted in 2012, INS Laia L'arquera and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.