Diploma guanyador de la II Mostra Eureka!, Guillem Lladós, INS Alexandre Satorras

En la mostra d’enguany, l’encàrrec del diploma ha estat fet a l’Institut Alexandre Satorras. L’obra seleccionada correspon a l’alumne Guillem Lladós Molero. La seva professora Mercè Espiell ens ha fet arribar unes breus paraules de valoració.

El diploma guanyador està clarament identificat per dues característiques importants: el color i el motiu del dibuix. Respecte el to val a dir que el vermell és l’expressió de la força vital, de l’anhel, de l’impuls que causa efectes i de la conquista de l’èxit. D’altra banda, una formació intel·lectual que incloïa els clàssics grecs i llatins, constituïa tradicionalment la prova d’una excel·lent educació. Es per aquests motius simbòlics tan ben trobats que hem escollit aquesta obra. A més, estèticament resol els requisits de les creacions del disseny gràfic amb un nivell prou òptim d’un alumne de batxillerat.

This entry was posted in 2011, CERTAMEN ARTÍSTIC, INS Alex. Satorras. Bookmark the permalink.

Comments are closed.