“La publicitat audiovisual. Creació d’un anunci publicitari”, María López, Rosa Escofet

AUTORA María López Castaño

CENTRE INS Pla d’en Boet

TUTORA Rosa Escofet

SÍNTESI El meu treball de recerca versa sobre la publicitat, ja sigui el tipus de publicitat com l’oferta dels productes i els suports que podem trobar. Pel que fa al món de la publicitat, m’he volgut endinsar en la seva part audiovisual per tal d’investigar les seves característiques i els passos a seguir per crear el meu anunci publicitari oferint la universitat mataronina Tecno Campus Mataró-Maresme (TCM).

La publicitat audiovisual_Maria López

This entry was posted in 2011, INS Laia L'arquera and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.