“La poesia catalana”, Melissa Vivas, INS Pla d’en Boet

 

AUTORA Melissa Vivas Lavado

CENTRE INS Pla d’en Boet

TUTORA Elvira Carrió

SÍNTESI El treball consisteix en una visió sintetitzada de la poesia medieval, la dels s.XVI al XVIII, la renaixentista, la modernista, la noucentista, la de preguerra i la de postguerra. També es fa referència als poetes més important de cada període i a alguna de les seves obres més destacades. I la part pràctica consisteix en una entrevista a l’escriptora mataronina Lola Casas, la creació d’una pàgina web sobre poesia i els resultats d’unes enquestes a alumnes i professors sobre el seu interès poètic.

La poesia catalana

This entry was posted in 2011, INS Laia L'arquera and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.