“Les adaptacions literàries al cinema. Creació d’un guió a partir d’una novel·la de Mercè Rodoreda”, Chantal Poch, Escola Pia Santa Anna

AUTORA Chantal Poch

CENTRE Escola Pia Santa Anna

TUTORA Eva García

SÍNTESI Marc teòric sobre els gèneres treballats (novel·la i guió), estudi del pas d’un a l’altre analitzant els motius per fer una adaptació, la situació actual del cinema literari i els tipus d’adaptacions cinematogràfiques i comparant dos guions de pel·lícules d’èxit, La taronja mecànica i Forrest Gump, amb les seves novel·les originals. Aplicació de la teoria en l’elaboració d’un guió propi basat en la novel·la de Mercè Rodoreda Jardí vora el mar i anàlisi dels resultats.

Adaptacions literàries al cinema

This entry was posted in 2011, Escola Pia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.