“La música que sona cada Nadal”, Laura Gelada, INS Damià Campeny

AUTORA Laura Gelada

CENTRE INS Damià Campeny

TUTORA Sílvia Costa

SÍNTESI Feia temps que tenia en ment el tema del meu treball de recerca: volia dedicar-lo a Els Pastorets de Mataró, obra teatral que fa actualment 18 anys que represento per les festes de Nadal. El que he volgut plasmar en aquest treball de recerca és la història de totes les peces musicals que es representen en aquesta obra teatral, les modificacions que s’hi han fet durant tots els anys i que s’han portat a terme. Sobretot he volgut aprofundir en aquesta última dècada, perquè han estat uns 10 anys amb moltes innovacions.

La música que sona cada Nadal

This entry was posted in 2011, INS Damià Campeny and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.