“La muralla de Mataró: estudi i divulgació”, Pol Romano, Fundació Privada GEM

AUTOR Pol Romano de Gea

CENTRE Fundació Privada GEM

TUTOR Ramon Salicrú

SÍNTESI Tal i com diu el títol, el treball té una doble vessant que es complementa. Per una banda ha consistit en una recerca històrica sobre la muralla mataronina del segle XVI a partir de documents d’arxiu. Per l’altra, el treball respon a una voluntat de divulgació del monument, per la qual cosa inclou una reconstrucció virtual en 3D, una línia de temps interactiva i un reportatge documental de divulgació. L’objectiu principal era conèixer i donar a conèixer l’obra, el què, el qui, el com i, sobretot, el per què es va portar a terme, amb aquest tractament interdisciplinari.

La muralla de Mataró

Presentació oral

This entry was posted in 2011, GEM and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.