“La libertad negra: obra narrativa a partir de los hechos históricos del exilio español”, Ester Arroyo, INS Josep Puig i Cadafalch

AUTORA Ester Arroyo Cardenas

CENTRE INS Josep Puig i Cadafalch

TUTORA Cecilia Cañas

SÍNTESI El meu treball ha consistit en crear una novel·la ambientada en el tema de l’exili espanyol produït a principis del 1939. El treball consta de dues parts: la part de recerca i investigació i la part de la narració. La novel·la està dividida en dues parts: en la primera, un exiliat explica la seva experiència; en la segona, un periodista de l’època actual intenta recuperar la memòria històrica.

This entry was posted in 2011, INS Puig i Cadafalch and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.