“Influència de la música en la publicitat televisiva: Relació entre els colors i les notes musicals”, Clara Soteras, Maristes Valldemia

AUTORA Clara Soteras i Acosta

CENTRE Maristes Valldemia

TUTOR Jaume Prat i Fabregat

SÍNTESI Aquest treball intenta conèixer dos àmbits: la publicitat i la música. Es fa una investigació sobre la relació entre els colors i les notes musicals. Com a part pràctica, s’entrevista a Neil Harbisson, que pateix acromatisme, s’enquesta a joves estudiants consumidors de publicitat televisiva i s’analitzen deu anuncis. Finalment, s’incorporen els aspectes treballats en un anunci de creació pròpia amb la música adequada, que vol patrocinar el Col·legi Maristes Valldemia.

Influència de la música en la publicitat televisiva_Clara Soteras

This entry was posted in 2011, Maristes Valldemia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.