“Com s’elabora un documental històric”, Anna Pulido, INS Josep Puig i Cadafalch

AUTORA Anna Pulido Gálvez

CENTRE INS Josep Puig i Cadafalch

TUTORS David Molins / Xavier Alsina

SÍNTESI El treball es basa en la construcció d’un documental històric i en la corresponent recerca del llarg procés que implica, fomentant així la recuperació de la memòria històrica. Té una part històrica i una altra de tècnica. Explica bàsicament la història dels republicans espanyols que, al gener – febrer de 1939, fugiren dels
franquistes dirigint-se cap a França; una decisió que desencadenarà tot un malson: acabar en un camp de concentració nazi.

Com s’elabora un documental històric

This entry was posted in 2011, INS Puig i Cadafalch and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.