“Contes tradicionals. Proposta d’anàlisi”, Rita Valls, INS Miquel Biada

 AUTORA Rita Valls Congost

CENTRE INS Miquel Biada

TUTORA Margarita Marzo

SÍNTESI La part més consistent d’aquest treball de recerca són unes anàlisis de tres o quatre contes de cada continent (Amèrica, Europa, Àsia, Àfrica…) i de Catalunya, i a posteriori les conclusions extretes d’aquestes. La hipòtesi era comprovar si els contes eren tipològicament semblants segons a quin lloc del món haguessin estat inventats, i a més a més, veure si aquestes característiques anaven directament relacionades amb les característiques culturals i tradicionals.

contes tradicionals

This entry was posted in 2011, INS Miquel Biada and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.