“Can Fàbregas: present, passat i ¿futur?”, Robert Zaera, Fundació Privada GEM

AUTOR Robert Zaera Fradera
CENTRE Fundació Privada GEM
TUTOR Ramon Salicrú
SÍNTESI La meva voluntat en aquest treball ha estat arribar fins al final de la polèmica, desgranant-la punt per punt amb l’objectiu d’arribar al final de tot i poder donar fermesa a la meva opinió personal inicial d’apostar per la integració arquitectònica. Es tracta d’un treball social, que valora totes les opinions que hi ha al respecte, i que alhora es relaciona amb la història, la política i l’arquitectura d’aquesta ciutat.

Can Fàbregas

This entry was posted in 2011, GEM and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.