Antics oficis al Maresme al segle XX

AUTORA: Ariana Llamas Vives

CENTRE: Maristes Valldemia

TUTOR: David Caravaca

TIPOLOGIA: Descriptius i de catalogació

ABSTRACT:

Des del principi de la humanitat una de les característiques de les societats ha estat la seva manera de relacionar-se per mitjà dels oficis. En aquest treball es farà una anàlisi dels diferents oficis que s’han desenvolupat al llarg del segle XX a la comarca del Maresme. El treball es basa no només en una recerca bibliogràfica, sinó també en una història oral. La meva motivació personal ha estat el meu interès per conèixer el passat d’alguns oficis. El treball dels oficis està estructurat en els tres sectors econòmics, el primari, el secundari i el terciari on s’han inserit les feines corresponents amb la seves característiques. Posteriorment se han realitzat les entrevistes personals amb un qüestionari amb preguntes generals i d’altres de particulars referides a la seva feina en concret. Les hipòtesis del treball assenyalaven la desaparició i canvi d’aquests per millores a la maquinària, manca de rendiment econòmic, deslocalització i reducció de la demanda les quals van ser confirmades mitjançant l’anàlisi de les característiques peculiars de cada un. A més, s’ha analitzat si han perdurat al llarg del segle, han desaparegut o si han tingut la possibilitat d’adaptar-se a les noves circumstàncies que s’han produït a la societat. Finalment, el treball conclou amb una part pràctica que mostra les vivències i opinions de les persones enquestades i l’elaboració manual d’un producte artesà com és en aquest cas una neula.

Treball en pdf

This entry was posted in 2024, Maristes Valldemia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.