Paraules entre iguals

AUTORA: Arlet Muñoz Llivina

CENTRE: INS Thos i Codina

TUTOR: Dídac Giné

TIPOLOGIA: Analítics

ABSTRACT: Aquest treball es basa en l’estudi de la percepció de diferents conceptes sobre el primer amor romàntic en els adolescents entre 12 i 14 anys, amb l’objectiu d’acostar-se a la seva realitat, observar com interactuen i el seu interès per l’amor. S’estudia l’obtenció d’informació a través del seu entorn, l’atracció que els permet construir el seu “jo interior” i el compromís. S’aconsegueix a través d’un qüestionari perquè els adolescents expliquin les seves experiències i donin la seva opinió dels diferents temes tractats. Posteriorment, la realització d’un focus group ens permet participar en una conversa guiada on es parla dels mateixos aspectes tractats anteriorment d’una manera més concreta, de manera que els adolescents puguin argumentar els seus diferents punts de vista. El treball realitzat proposa a l’àmbit educatiu una introducció a l’individu cap a l’etapa amorosa i la consciència de les interaccions romàntiques, a través d’un taller on es treballen l’amor i les relacions romàntiques. S’intenta adaptar-se al màxim a la dinàmica treballada anteriorment i a les necessitats observades en les respostes.

This entry was posted in 2024, INS Thos i Codina. Bookmark the permalink.

Comments are closed.