Darrere el mirall. Connexions virtuals: les xarxes socials i els trastorns de conducta alimentària.

AUTORES: Aina Carol i Berta Morillo

CENTRE: INS Laia l’Arquera

TUTORA: Laura Lloret Salinas

TIPOLOGIA: Explicatius i confirmatoris

ABSTRACT:

La nostra recerca explora com les xarxes socials influeixen en el desenvolupament de trastorns de la conducta alimentària entre adolescents.

Analitzant la història dels cànons de bellesa i realitzant entrevistes, es destaquen els factors psicosocials com la pressió estètica i la comparació social. L’estudi busca identificar patrons d’ús de xarxes socials associats als trastorns d’alimentació i examinar el paper dels adolescents davant d’ells.

Davant aquesta problemàtica, vam plantejar un seguit d’hipòtesis, les quals ens van servir per focalitzar el treball en el seu assoliment. La principal és que un mal ús de les xarxes socials augmenta el risc de patir un TCA.

Des d’un primer moment, vam decidir enfocar el treball per tal d’assolir una sèrie d’objectius com analitzar les xarxes socials i la seva influència, fer un recorregut evolutiu dels diferents models de bellesa femenins de les respectives societats, i identificar si les xarxes socials han estat una eina sociològica per estereotipar a la dona.

Per tal validar les nostres hipòtesis, hem dut a terme un procés d’aprenentatge on hem pogut entrevistar psicòlegs d’un centre especialitzat en Trastorns de Conducta Alimentària, i enquestar a la població per tal d’adquirir la seva visió i coneixement d’aquesta malaltia. Sabem que les xarxes socials esdevenen una exposició constant d’estàndards que són pràcticament impossibles d’assolir, cosa que fa que les persones es vegin a elles mateixes de manera negativa i busquin constantment la perfecció, alimentant així aquests problemes amb l’alimentació.

Així que, primerament, podem afirmar la nostra hipòtesi inicial: “Un mal ús de les xarxes socials augmenta el risc de patir un Trastorn d’Alimentació”.

Concloent, aquesta investigació destaca amb força com les xarxes socials tenen un paper molt important en aquests trastorns: no només reflecteixen la realitat, sinó que també la configuren de manera important.

Treball en pdf

This entry was posted in 2024, INS Laia L'arquera. Bookmark the permalink.

Comments are closed.