Reescriure destins

AUTORES: Júlia Gutiérrez i Mariona Alemany

CENTRE: Escola Pia Santana

TUTOR: Jaume Font

TIPOLOGIA: D’estudi de cas i de memòria històrica

ABSTRACT:

En aquest treball s’ha fet una investigació sobre l’exclusió social a través de la  immersió en un centre de segones oportunitats. La hipòtesi central d’aquesta indagació era determinar si els programes educatius d’aquests centres eren efectius en la inclusió social. S’ha estudiat sobre el tema per comprendre com les oportunitats educatives poden influir en la inclusió social i empoderar les persones marginades.

Per recolzar aquesta hipòtesi s’han dut a terme entrevistes, enquestes i anàlisis de dades quantitatives i qualitatives, recopilant informació rellevant sobre els participants del centre. S’han considerat indicadors com la inserció laboral, el nivell educatiu i el benestar social. A través d’aquest procés, s’ha aconseguit arribar a una comprensió més profunda de com els programes educatius poden influir en les vides dels que hi acudeixen.

Les conclusions d’aquesta investigació han confirmat la hipòtesi establerta inicialment, demostrant de manera concloent que els programes educatius oferts pels centres de segones oportunitats són efectius en la inclusió social. Els nens i joves que han completat aquests programes han experimentat una millora significativa en les seves perspectives vides laborals, el seu nivell educatiu i la seva autoestima. Això destaca la gran importància d’aquests centres en la lluita contra l’exclusió social i com són vitals en proporcionar noves oportunitats i promoure la inclusió social en aquelles persones que de vegades es poden sentir marginades o deixades enrere en altres contextos.

Treball en pdf

This entry was posted in 2024, Escola Pia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.