L’impacte de la presència canina a les aules

AUTORA: Paula Mesa Acevedo

CENTRE: INS Thos i Codina

TUTORA: Ester Vila Pelegrí

TIPOLOGIA: Explicatius i confirmatoris

ABSTRACT:

Aquest treball de recerca busca comprendre, com bé indica el seu títol “L’impacte de la presència canina a les aules”. L’objectiu que persegueix el treball és corroborar dues hipòtesis relacionades entre elles. La primera “La presència canina a les aules pot influir positivament en l’estat emocional dels estudiants, millorant així la seva capacitat d’aprenentatge” i la segona “La implementació de sessions assistides amb gossos millora l’ambient educatiu.“

El marc teòric, basat en tres pilars; la neuroeducació, la cinologia canina i la intervenció assistida amb gossos, els quals són apartats organitzats d’una manera que cadascun d’ells té sentit propi. I, d’altra banda, el marc pràctic compost per dues entrevistes i la visita a l’Escola Bernat de Riudemeia m’han permès arribar a unes conclusions que han donat resposta a les hipòtesis inicials. Queda demostrat que la presència canina millora l’estat emocional dels estudiants, impulsant la seva capacitat d’aprenentatge, i contribuint a crear un ambient educatiu positiu, destacant la importància de tractar els animals amb respecte considerant-los com a éssers vius amb necessitats de benestar.

This entry was posted in 2024, INS Thos i Codina. Bookmark the permalink.

Comments are closed.