Tipus de màrqueting a la sèrie de Netflix Emily in Paris: una comparació entre la realitat i la ficció

AUTORA: Nerea Pozo Jiménez

CENTRE: Sant Antoni de Pàdua

TUTOR: Selene Maria Sans Pujadas

TIPOLOGIA: Analítics

ABSTRACT:

El següent treball analitza les campanyes publicitàries que apareixen a la sèrie Emily in Paris, amb l’objectiu de determinar els tipus de màrqueting utilitzats i la seva adequació a la realitat. Per dur a terme això s’observen diverses campanyes publicitàries a la sèrie i el tipus de màrqueting que s’emplea en cadascuna. A continuació, es contrasten amb exemples reals i l’impacte que tenen. Mostrant així que, a la sèrie, les campanyes que apareixen són factibles i senzilles, a més de constantment tenir èxit. A la vida real, en canvi, és tot el contrari ja que moltes vegades aquestes campanyes resulten en un fracàs i sempre presenten un estudi exhaustiu prèvi. Es conclou per tant que, tot i que la sèrie presenta diverses similituds amb la realitat, al cap i a la fi, es tracta d’una sèrie de ficció i mostra una visió molt limitada del que és el màrqueting.

Treball en pdf

This entry was posted in 2024, Col·legi salesià. Bookmark the permalink.

Comments are closed.