Projecte Social AGG (Atenció Gent Gran)

AUTORA: Olalla Ledo Framis

CENTRE: INS Les cinc sènies

TUTORA: Zosia Stasiakiewicz

TIPOLOGIA: Creatiu

ABSTRACT:

Aquest treball de recerca es basa en la creació d’un projecte intergeneracional destinat a la gent gran que viu a ciutat de Mataró i que pateix un sentiment de soledat no volguda. L’alumnat de 2n de batxillerat de l’Institut “Les Cinc Sénies” amb l’ajuda del Servei d’Atenció a Domicili (SAD) formen part del projecte i tenen l’objectiu d’acompanyar a aquestes persones perquè no se sentin soles. En el treball es parla sobre la soledat, específicament la no desitjada, sobre el col·lectiu de gent gran i sobre el tractament que té la ciutat de Mataró envers les persones grans.

Les hipòtesis i afirmacions de les quals he partit per poder començar la recerca del meu treball de recerca són treball són les següents: “El col·lectiu de gent gran tendeix a ser discriminat i sovint queda exclòs de la societat”. “Actualment, a la ciutat de Mataró hi ha els suficients recursos per tractar la soledat no volguda”. “És possible la creació d’un nou projecte amb la fi de combatre la soledat no volguda de les persones grans”.

En conclusió, gràcies a aquest treball de recerca he pogut entendre i conèixer una mica més el que significa la soledat no volguda, les seves causes i conseqüències i les diferents persones que la pateixen. També, he aconseguit conèixer molts aspectes sobre el col·lectiu de gent gran, que abans de fer el treball desconeixia, a més dels diferents recursos dels quals disposa la ciutat on visc, Mataró, cap a aquest col·lectiu. Endinsar-me en aquest món del voluntariat, m’ha fet veure que m’interessa molt i que m’agradaria a mi personalment dedicar-me a alguna cosa semblant perquè ho he trobat molt interessant i m’ha cridat molt l’atenció.

Treball en pdf

This entry was posted in 2023, INS Les cinc sènies and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.