Com les xarxes socials influeixen en la percepció de la bellesa

AUTORS: Berta Carles i Goya Moreno

CENTRE: Escola Pia Santa Anna

TUTOR: Eva Roca

TIPOLOGIA: Explicatiu i confirmatori

ABSTRACT:

Les xarxes socials han marcat un abans i un després des de la seva creació i expansió arreu del món. Tot i ser un avenç en la tecnologia, aquestes han estat capaces de crear un model de bellesa més fàcil d’estendre’s gràcies a la rapidesa de transmissió de les xarxes. El principal objectiu d’aquest treball és investigar sobre la creació dels prejudicis, estereotips i cànons de bellesa centrant-nos en el món digital, en especial a les pròpies xarxes. A partir d’aquest plantejament, hem cercat informació sobre com aquests estereotips han anat evolucionat al llarg dels anys i quin és el fenomen del seu canvi constant.
Tenint en compte aquest marc teòric, creem una revista basada en la naturalitat de la bellesa, sense edició d’imatges. Com a projecte final, hem dut a terme una sèrie d’intervencions en aules de tercer de l’ESO de l’escola Pia Santa Anna de Mataró amb el propòsit que els alumnes siguin conscients de tot el que hi ha darrere les imatges publicitàries o les realitats enganyoses dels diferents mitjans de comunicació.

.

This entry was posted in 2023, Escola Pia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.