Les dones corresponsals de guerra

AUTORA: Martina Anson Mora

CENTRE: INS Les cinc sènies

TUTORA: Isabel López

TIPOLOGIA: Documental

ABSTRACT:

En el meu treball s’explica la història d’una dona apassionada i apassionant. Una història que dins d’ella mateixa conté altres històries d’altres dones, que les representa, les relata i és la història de la Taro, Gerda Taro.

Va passar durant la Guerra Civil Espanyola. Un exemple molt clar d’una situació no massa habitual per l’època: trobar-nos entre els soldats de la república i els franquistes, una dona fotografiant les coses que passaven. Aquesta dona fotògrafa era Gerda Taro. Coneguda també com l’acompanyant del famós Robert Capa. La problemàtica la trobem en el fet que dues persones estan fotografiant el mateix, però un és reconegut i l’altra no. Per què?, pot ser que sigui una qüestió de gènere?.

Les hipòtesis han estat, sens dubte, un procés complicat. Les seves respostes, les conclusions a les quals he arribat, donen sentit a aquest treball.

  • “L’estudi de l’evolució de la dona al llarg de la història com a corresponsal de guerra, i com aquest ha influenciat a les periodistes actuals”.
  • “Agafar la professió de periodisme en conflicte bèl·lic com a exemple de les diferències professionals entre l’home i la dona”.
  • “Potser la revisió de la història i descobrir el paper de la dona com a
    periodistes de guerra seria la solució per tenir un periodisme amb més presència femenina en un futur pròxim”.

Aquest treball només pretén analitzar el perquè la dona, al llarg de la història, no ha tingut la mateixa representativitat que l’home en situacions de conflicte. I quin paper juga i representa la dona actualment com a
corresponsal de guerra.

Per desenvolupar aquest treball, crec que és adient, i així ho he fet, comparar alguns casos concrets de dones les quals han estat o estan formades en aquest àmbit i han arribat a ser rellevants.

Treball en pdf

This entry was posted in 2023, INS Les cinc sènies and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.