Les dues cares de Meta

AUTORA: Fatima El Mansouri

CENTRE: INS Miquel Biada

TUTOR: Albert Roman

TIPOLOGIA: Explicatiu

ABSTRACT:

Aquest Treball de Recerca va sobre les dues cares de Meta, amb la finalitat de comprovar el veredicte de les hipòtesis plantejades; l’empresa de Meta ens pot comportar a la major part d’adolescents i joves, problemes com l’addicció i la traficació de la nostra informació personal. Per altre banda, la metodologia que s’ha fet servir per elaborar aquest treball, ha sigut documentar-se prèviament durant mesos específicament sobre l’empresa propietària de la majoria de les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp…). Això ha sigut possible gràcies al fet d’informar-se a base de llibres, documentals, articles i tota mena de fonts fiables que poguessin servir d’ajuda. A mesura que es consultava cada recurs, aquest s’anava recollint en una fulla de Documents Google, cosa que més endavant seria de gran utilitat a l’hora de completar la bibliografia. El treball s’estructura en el següent ordre: portada, agraïments, resum/abstract, índex, introducció, hipòtesis i objectius, cos de treball, conclusions, i per últim la bibliografia ja mencionada i els annexos.
Entorn a la part pràctica, s’ha realitzat una entrevista a una pedagoga especialista i amb coneixements psicològics i social sobre el tema, i també s’ha contestat un formulari amb una sèrie de qüestions dirigides a tot tipus de públic.

Treball en pdf

This entry was posted in 2023, INS Miquel Biada and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.