Entre bastidors: Posant llum a la foscor del trastorn de l’espectre autista

AUTORA: Carla Priego Andrés

CENTRE: Salesians Mataró

TUTOR: Jordi Font

TIPOLOGIA: Comparatiu

PUNT DE PARTIDA: Aquest treball es proposa fer una aproximació teoricopràctica del trastorn de l’espectre autista (TEA) amb l’objectiu de comprendre aquest trastorn, les seves afectacions en l’àmbit individual, familiar i la seva interrelació amb la societat. Així mateix, es busca corroborar la utilitat dels criteris diagnòstics del DSM-V per a la detecció dels casos.

PROCÉS DE TREBALL: Per a assolir els objectius planejats, s’analitzen dos casos plasmats en dos llibres, es reforça l’anàlisi d’un d’ells amb l’entrevista a l’autora, es realitzen dues entrevistes a dos subjectes diagnosticats amb TEA i s’efectua una observació directa d’un nen autista.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Gràcies als resultats, es conclou que hi ha gran varietat d’habilitats, comportaments i nivells d’afectació que poden caracteritzar un cas de TEA, però que íntegrament poden ser diagnosticats de manera adequada i precisa amb els criteris proporcionats pels professionals. Aquest fet permet el procés d’acceptació i adaptació de les famílies a les dificultats que un diagnòstic d’aquesta magnitud pugui implicar. S’arriba a la conclusió que és essencial el seguiment d’un tractament i l’edat en la qual s’inicia per a obtenir resultats òptims el més primerenc possible. A més, per a garantir la integració dels subjectes i el seu
desenvolupament com a components de la societat s’exposa la gran necessitat d’ajudes i suports en l’entorn quotidià.

MEMÒRIA en pdf

Annex

This entry was posted in 2022, Col·legi salesià and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.