L’aprenentatge a l’escola: canviar per aprendre

AUTORA: Noelia García López

CENTRE: Salesians Mataró

TUTOR: Jordi Font

TIPOLOGIA: Creatiu

PUNT DE PARTIDA: Des de l’àmbit de la psicopedagogia, aquest treball proposa analitzar el projecte interdisciplinari Vols ser un superheroi?, que es duu a terme a tercer de primària del col·legi Salesians de Mataró.

PROCÉS DE TREBALL: L’estudi pretén indagar sobre la importància de l’aprenentatge per al desenvolupament físic i intel·lectual dels nens. Per això, es tracten qüestions com els tipus, els estils i les teories de l’aprenentatge, el funcionament del cervell, la metacognició i la dissonància cognitiva. Així mateix, reflexiona sobre la utilització de les TIC com a part del procés d’aprenentatge i la incursió de les noves metodologies com a recurs per potenciar l’educació implicant el docent i l’alumne de manera activa. S’analitzen i es justifiquen les activitats del projecte amb criteris vinculats als tipus d’aprenentatge, les intel·ligències múltiples, la metodologia i la utilització de recursos TIC. Els resultats obtinguts s’exposen en taules i gràfics, observant l’escassa presència dels recursos TIC.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Es conclou que el projecte es pot complementar amb millores que estan fonamentalment vinculades amb la tecnologia a l’àmbit educatiu. Per aquest motiu, es dissenyen noves activitats amb aplicacions noves amb la finalitat d’incloure un aprenentatge més dinàmic que permeti a l’estudiant adquirir els coneixements i les habilitats que requereix la societat actual.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, Col·legi salesià and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.