Charlotte Studio

AUTORA: Carlota Molina Amat

CENTRE: Escola Meritxell

TUTOR: Gerard Zato Catalan

TIPOLOGIA: Creatiu

PUNT DE PARTIDA: Les meves idees es basen amb un projecte que sempre he tingut en ment: la creació d’una marca de moda a través de la constitució d’una empresa amb un pla de màrqueting diferent, el qual em pugui portar a l’èxit. El que m’interessa aprendre és com crear la meva pròpia marca de moda, és a dir, conèixer els requisits que s’han de dur a terme per poder-ho fer realitat.

PROCÉS DE TREBALL: Durant el desenvolupament del projecte he analitzat els diferents elements característics que presenten les empreses dedicades a la venda de roba en el món digital, és a dir, a la plataforma d’internet. He realitzat una recerca sobre les empreses de venda digitals i de les estratègies de màrqueting que segueixen aquestes indústries. Per fer aquest treball, he seguit la metodologia d’un pla d’empresa, el qual m’ha fet de guia per fer possible la creació de l’empresa. He seguit els passos que calen per obrir una empresa en el món actual i tot allò que cal portar a terme perquè aquesta sigui viable i rendible.

RESULTATS/CONCLUSIONS: L’objectiu final del projecte ha estat l’estudi de la viabilitat d’una societat en línia que ofereix peces de roba exclusives i diferenciadores del mercat actual, i que juntament amb l’elaboració d’un pla de màrqueting diferent, em pogués portar a l’èxit. En el treball s’ha elaborat diferents estudis, i alhora un pla econòmic i financer on vaig analitzar tres escenaris diferents, el realista, l’optimista i el pessimista, per veure amb quin tindria viabilitat l’empresa. A més he observat que una de les claus per triomfar respecte a les altres empreses és la innovació, sigui en el producte que es decideix vendre o en la idea de negoci. Per tant, s’ha pogut concloure que el fet de la diferenciació respecte a la competència és un factor important per a la supervivència d’aquesta.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, Escola Meritxell and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.