Fake News i COVID-19: Mots encreuats

AUTORA: Alba Cruz Farran

TUTOR: Roger Mas

CENTRE: Escola Meritxell

TIPOLOGIA: Explicatiu

PUNT DE PARTIDA: Fake News i Covid-19, mots encreuats, ja que han estat dos fenòmens que han anat estrictament agafats de les mans. Des de la sorgida d’internet que els continguts digitals van proliferar amb les fake news, també conegudes com a notícies falses, que no deixen de ser mentides que corren per la xarxa amb un propòsit monetari, per confondre la societat, enganyar-la i atemorir-la, entre d’altres. Si a tot això se li afegeix una crisi de salut mundial, la combinació pot ser catastròfica. És a dir, d’un tema com ha estat el virus, del que pràcticament no se n’havia obtingut informació, se li afegeix el fenomen fake new, pot tenir repercussions tant a nivell de salut, com socials, polítiques, econòmiques.

PROCÉS DE TREBALL: Fet a partir d’una lectura rigorosa de diversos articles, articles oficials de salut, notícies, investigacions que s’han realitzat. Després, extreure la informació que fos rellevant i sobretot que sabés què estava llegint i entendre-ho. Així doncs, penso que precisament el meu treball havia de ser molt rigorós amb la lectura i la cerca d’informació, ja que estava realitzant un treball de fake news, el qual no podia contener informació falsa.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Com a resultat i conclusió extreta del treball, mostra la magnitud de notícies falses que es van generar durant la pandèmia, i que se segueixen generant, en qüestions socials, polítiques i sanitàries, de les quals moltes van esdevenir perjudicials en la salut de moltes persones, seguit de l’esment del possible origen del SARS-CoV-2. Així doncs, per tal de guanyar aquesta lluita contra la desinformació, cal establir una forta conscienciació per a la unió entre mitjans de comunicació, internautes, i sobretot, la ciutadania. La col·laboració de la societat, el coneixement i l’alfabetització mediàtica també són competències claus per a lluitar contra aquest fenomen.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, Escola Meritxell and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.