L’efectivitat d’assistir a escoles Bressol per al procés d’adaptació a l’escola infantil

AUTORA: Paula Jurado Baena

CENTRE: INS Alexandre Satorras

TUTORA: Imma Saez

TIPOLOGIA: Explicatiu i confirmatori

PUNT DE PARTIDA: L’objectiu principal d’aquesta recerca és saber si els nens de P3 que han assistit prèviament a una escola bressol, desenvolupen actituds més adaptatives durant el període d’adaptació a l’escola. En l’àmbit estructural, el treball està organitzat en diferents subapartats. La meva hipòtesis es basa en comprovar si els infants que assisteixen a les escoles bressols, manifesten més actituds més adaptatives durant la primera etapa d’educació infantil als 3 anys.

PROCÉS DE TREBALL: Per poder enllaçar informació que sigui efectiva a l’hora d’assolir uns resultats obtinguts, estudiaré teories conegudes de grans psicòlegs com Piaget, Bowlby i Shaffer, Erikson, Gesell i Gassier. S’ha realitzat una entrevista a Victòria, una treballadora de l’escola bressol Elna a Mataró, Barcelona. Fa més de deu anys exercint aquest treball, per aquesta raó, unes qüestions a desenvolupar des d’una visió més subjectiva pot ajudar a obtenir més informació per poder concloure el treball. Per continuar amb l’anàlisi s’ha realitzat una experimentació social a l’escola Mare de Déu de Lourdes a Mataró, Barcelona. Amb l’autorització dels pares dels infants, i amb l’ajuda de les mestres, sis nens han estat triats per poder dur a terme l’experimentació. Per dur a terme el procés, els infants van ser observats durant els dos primers dies de l’escola.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Per concloure aquest treball, podem destacar que aquest estudi ha sigut realitzat per obtenir respostes a la hipòtesi sobre si els infants que assisteixen prèviament a una escola bressol manifesten actituds més adaptatives durant la primera etapa escolar amb tres anys. Els resultats de la pràctica que he realitzat demostren que els infants que han assistit prèviament a una escola bressol, si manifesten actituds més adaptatives els primers dies en una escola infantil. Les actituds es manifesten principalment en els hàbits i rutines del dia a dia.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.