Joaquin Torres-Garcia: el pas de la figuració a l’abstracció

AUTORA: Paula Selves Romero

CENTRE: INS Alexandre Satorras

TUTORA: Mercè Espiell

TIPOLOGIA: Documental

PUNT DE PARTIDA: Aquest treball neix de la idea d’elaborar un treball dedicat a l’art a través d’un artista en concret. Molts han estat presents al meu entorn, però és destacable la figura del pintor Joaquin Torres-Garcia. Aquest artista representa molt bé els meus orígens, ja que és, com els meus pares, de procedència uruguaia. A la seva adolescència va mudar-se (per començar la seva carrera com artista) a Mataró, la ciutat on vaig néixer i on visc actualment. He crescut amb les seves obres i sempre m’ha cridat l’atenció la manera en què representava els objectes d’una manera tan peculiar. És per aquesta raó que el prenc com artista a seguir i model per la realització del meu treball de recerca.

PROCÉS DEL TREBALL: Aquest treball està realitzat a partir de la recerca d’informació obtinguda a llibres i pàgines web. Per donar context a l’artista, s’han fet comparacions amb obres i artistes influents en la seva obra i s’ha investigat sobre la seva vida personal. A més, aquest treball compta amb l’observació personal d’unes de les seves obres més clàssiques: les pintures del lluernari de Mon Repòs.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Al llarg d’aquest treball es pot observar l’evolució a nivell personal i artístic de Torres-Garcia i la seva relació amb els diferents estils artístics que són presents al segle XX per poder entendre finalment la seva tendència constructivista i la seva forma d’abstracció. A la part pràctica d’aquest treball trobem una pintura que mostra el contrast entre l’estil pictòric dels seus inicis com artista, en la seva època figurativa, fins a l’art abstracte que produeix l’últim terç de la seva vida.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.