La guerra civil a Mataró

AUTOR: Raúl Alarcón Caballero

CENTRE: INS Miquel Biada

TUTOR: Arnau López

TIPOLOGIA: Estudi de cas i memòria històrica

PUNT DE PARTIDA: Aquest treball es centra en l’estudi de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) a Mataró, la capital del Maresme. La hipòtesi amb la cual he treballat és: “L’etapa més dura de la guerra per a la ciutat va ser l’any 1938”. Els objectius són: mostrar el que va suposar la Guerra Civil a la ciutat (sabent que Mataró va ser una ciutat que es trobava a la reraguarda), quins efectes va patir la població, com estava el panorama polític a Mataró i verificar la hipòtesi amb la informació recopilada amb diaris de l’època, documents històrics…

PROCÉS DEL TREBALL: El procés que he dut a terme per elaborar aquest treball ha sigut el de llegir-me llibres on parlaven dels fets que van passar a Mataró durant els anys (1931-1936) i (1936-1939), també m’he basat en visitar arxius (arxiu comarcal, municipal…) per enriquir-me de dades interessants que remarcaven, corroboraven i donaven una perspectiva a primera vista dels fets viscuts durant aquells temps passats a la ciutat i les vivències viscudes narrades per mataronins. Per últim vaig anar al registre civil per demanar les defuncions dels mataronins i mataronines en els anys de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939).

RESULTATS/CONCLUSIONS: La hipòtesi presentada a l’inici del treball: “L’etapa més dura de la guerra per a la ciutat va ser l’any 1938” és vertadera per aquestes raons: -Va ser l’any amb més morts registrades en el Registre civil amb 764 defuncions. Moltes d’aquestes morts es deuen a desnutrició extrema degut a la crisi de queviures. -La crisi de subsistències es va agreujar fins a tal punt que el 1938 va ser l’any amb més escassetat d’aliments bàsics a la ciutat. -El sentiment derrotista es va apoderar de la ciutat i l’opció de marxar cap a l’exili cada vegada estava més present. Els bombardejos que van succeir en el 1938 van ocasionar més danys materials i humans que en la resta dels anys de guerra .

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, INS Miquel Biada and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.