Per què la sardana té tan poca representació a nivell social?

AUTOR: Pau Gonzàlez i Vicens

CENTRE: Escola Freta Mataró

TUTORA: Joana Abril

TIPOLOGIA: Estudi de cas i memòria històrica

PUNT DE PARTIDA: Aquest Treball de Recerca va sorgir des del coneixement més sincer sobre la problemàtica sardanista a Mataró durant el que portem de segle: poc flux de sardanistes, envelliment dels dansaires, pèrdua de cobles a la ciutat de Mataró, pèrdua de colles sardanistes… Com a dansaires i estudiant de música per a cobla em preocupava molt que allò que tant m’agrada, com és ballar sardanes a la meva ciutat, acabés perdent-se i fos un dels pocs jovenívols al qual interessi. Per poder resoldre aquests dubtes em vaig capbussar en les entranyes del món sardanista mataroní i autonòmic extraient resultats molt curiosos.

PROCÉS DE TREBALL: El procés d’extracció de dades va ser dividit en tres parts: primer vaig voler tenir el punt de vista d’una persona del món sardanista que ho veiés des de fora, com és el cas d’un compositor de sardanes, per tant, va ser entrevistat el compositor Sígfrid Galbany i Abril de Cabrils; en segon lloc vaig veure oportú saber l’opinió d’una persona de la branca institucional i vaig entrevistar el regidor Xesco Gomar (actualment al capdavant de Cultura Mataró); i per últim els infants, ells havien de donar la resposta definitiva sobre en quin estat creien que es trobava el sardanisme.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Les conclusions extretes del compositor de sardanes van ser molt clares: el món sardanista està en decadència i ningú fa res per revertir-ho (incloent-hi les institucions). El regidor de cultura, el Sr. Gomar, va ratificar la postura habitual dient que l’Ajuntament de Mataró sempre recolza la sardana sent un dels pilars fonamentals de la cultura popular. Per últim els infants enquestats de diverses escoles de Mataró van mostrar el seu rebuig majoritari cap a sardana, amb més d’un 85% de persones que no voldrien aprendre a ballar-ne, mentre que una petita part van respondre que tenien un efímera relació amb la dansa i que estarien disposats a endinsar-s’hi.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2022, Freta Mataró and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.