El ressorgiment de la ultradreta a Europa

AUTORA: Carla Bernaola Fernández

CENTRE: Freta Mataró

TUTOR: Bernat Blanquer Civis

TIPOLOGIA: Explicatiu

PUNT DE PARTIDA: L’objectiu general d’aquest treball és entendre les raons per les quals partits d’extrema dreta de tota Europa estan ressorgint. Altres objectius són: comprovar si hi ha diferències amb les ideologies de partits d’ultradreta del passat, analitzar les propostes de govern de partits d’ultradreta a l’estat espanyol, saber el perfil dels seus votants i analitzar quina influència tenen els mitjans de comunicació en el seu ressorgiment. Les hipòtesis que cal comprovar són: – Els països amb una ultradreta més forta són aquells que en el seu passat han tingut un govern d’ultradreta o feixista. – La immigració del país té alguna relació amb l’augment de la ultradreta. – Els països més envellits són els que tenen una ultradreta més definida. – La majoria dels votants d’ultradreta són de classe mitjana-alta.

PROCÉS DEL TREBALL: El marc metodològic està dividit en dues parts. Primer, faig una breu explicació de la història de la Unió Europea i els seus òrgans de funcionament i, finalment, centro la recerca en quatre països en concret Espanya, Alemanya, Itàlia i Grècia. D’aquests països, analitzo diferents aspectes com els respectius governs dictatorials del passat i els resultats de les eleccions des del 2000. Després, he fet enquestes a votants o exvotants de partits d’extrema dreta. He procurat que aquestes persones tinguin professions, edats i nivell d’estudis diversos i se’ls ha enviat l’enquesta per correu electrònic. L’entrevista amb en Quique Badia es va realitzar mitjançant l’eina zoom i el seu contingut es va analitzar de manera conjunta amb les enquestes per tal de trobar relacions.

RESULTATS/CONCLUSIONS: A través d’aquest TdR trobem que: – El votant de Vox coincideix amb el perfil del votant del Partit Popular de classe alta i incorpora també les classes humils. – El votant de Vox es mou majoritàriament per Internet. – La indivisibilitat d’Espanya, la protecció dels símbols, el sentiment patriòtic i la relació de la immigració amb la delinqüència són opinions característiques del votant de Vox. – El votant de Vox, almenys a Catalunya, no parla obertament de les seves opinions polítiques. – Una de les raons principals del creixement de formacions com Vox és l’augment de l’independentisme a Catalunya. – La quantitat d’immigrants i el passat feixista no tenen una relació clara que es pugui generalitzar amb el poder electoral d’un partit d’extrema dreta a un país europeu.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2021, Freta Mataró and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.