Literatura: Un món ple de colors.

AUTORA: Elena Jurado Huertas

CENTRE: Escoles Freta

TUTORA: Gemma Recolons

TIPOLOGIA: Estudi de cas

PUNT DE PARTIDA: Em vaig proposar uns objectius principals que van ser, analitzar i descobrir l’origen de la literatura LGTB+ per poder comprendre el perquè de molts conceptes i valorar si la literatura de l’antiguitat ha canviat completament i establir-hi una relació. I uns objectius secundaris com descobrir com estava vista aquesta literatura i si va tenir molt d’èxit. Vaig establir les següents hipòtesis: Abans els personatges tenien trets més ocults. En canvi, a l’època actual, crec que els personatges poden tenir més trets mitjans o masculins/femenins. En la literatura antiga els personatges poden actuar de manera més femenina. A la literatura actual el personatge segurament actuín de manera més natural. La gent depreciava les obres i moltes d’elles van acabar sent prohibides. Actualment està més acceptat.

PROCÉS DE TREBALL: Vaig seguir la pauta de les preguntes i hipòtesis del pla de recerca, començant per la recerca de dues preguntes senzilles sobre els personatges homosexuals, li vaig consultar a la meva professora de literatura i em va donar la idea de buscar més enllà de la paraula homosexual i buscar també per la paraula “queer”. Per la part pràctica vaig realitzar una enquesta en el Google Docs que em permetrà veure quins coneixements té la gent. També vaig realitzar una comparació d’alguns dels fragments i de sinopsis d’obres de diferents autors i èpoques. El treball segueix una estructura que comença de manera introductòria amb els objectius i continua endinsant-se en el tema per finalment arribar a les conclusions i els aprenentatges de la part pràctica.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Amb la comparació de textos podem dir que cap al 2100 aC, la literatura LGTB estava molt oculta, però si ens ubiquem dins del segle XXI, descobrim una exposició dels fets LGTB obertament, sense tabús, amb un erotisme prominent i en algunes obres vulgar o expressat de forma poètica. Tot depèn de l’autor i la trama, però podem veure com molts dels personatges o eren femenins o brutalment masculins (mariners). En canvi, a la literatura actual el personatge actua de manera natural, però en algunes obres el personatge segueix sent el femení del grup i en el cas de les dones són descrites amb trets masculins, per tant podem dir que no hem canviat molt, però actualment en parlem més obertament.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2021, Freta Mataró and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.