Epidèmies al maresme a l’època moderna . S. XVI-XVIII

AUTOR: Bernat Llamas Vives

CENTRE: Maristes Valldemia

TUTOR: David Caravaca

TIPOLOGIA: explicatiu i confirmatori

PUNT DE PARTIDA: El meu objectiu inicial era dur a terme un treball subjecte a un marc coherent i exempt de qualsevol tipus de monotonia. Pel que fa la hipòtesi, aquesta intenta retractar de la manera mes consistent possible el desenvolupament de les epidèmies. A més una de les grans preguntes que més premiava resoldre era com van afectar les epidèmies a una societat que disposava d’uns recursos limitats i d’un dèficit d’informació notable.

PROCÉS DE TREBALL: Durant el treball s’ha intentat dur a terme un extens contrast pel que la informació és refereix. A més s’ha fet un recull exhaustiu de la informació, la qual ha estat extreta tant de llibres primaris com secundaris. No obstant, no queda exempta la informació obtinguda de pàgines web històriques, tot i que en menor mesura. Altrament, també s’ha consultat diaris de la època per poder constatar un treball pràctic amb una comparació a l’altura del treball. Aquests reafirmen la informació anteriorment exposada en el treball pràctic.

RESULTATS/CONCLUSIONS: El treball conclou amb dues conclusions una per el treball pràctic que intenta resoldre de la manera més detallada possible la hipòtesi plantejada a l’inici del treball. Denotant d’aquesta manera la gran quantitat de factors que possibiliten l’aparició d’una epidèmia a gran escala. Altrament, la de treball pràctic assenyala les grans diferències, però sobretot semblances entre la Covid-19 i la grip espanyola de 1918 concloent que tot i haver passat un segle se segueixen cometent molts dels errors citats durant el treball.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2021, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.