L’home rialler

AUTORA: Tània Simioni Xirau

CENTRE: Escola Pia Mataró

TUTORA: Eva Garcia Solé

TIPOLOGIA: Creatiu

PUNT DE PARTIDA: A partir de la lectura d’un conte de J. D. Salinger s’ha fet una adaptació per a un públic infantil en format revista. Prèviament hi ha hagut un treball de recerca sobre les característiques del gènere de la ciència ficció, perquè la revista final és d’aquest gènere literari. La revista es posaria a la venda amb dos regals de promoció (samarretes i enganxines) dissenyats per la pròpia alumna.

PROCÉS DE TREBALL: Lectura de dues novel·les clàssiques del gènere de la ciència ficció: “Un món feliç” i 1984); entrevistes amb mestres, llibreters i escriptors; enquestes generals i particulars al públic a qui s’adreça la revista (infants); recerca bibliogràfica per conèixer característiques del gènere de la ciència ficció i posterior redacció del treball i maquetació i disseny de la revista. També hi ha hagut un procés d’investigació sobre programes informàtiques que permetien dissenyar una revista online.

RESULTATS/CONCLUSIONS: S’ha acabat dissenyant i imprimint una revista il·lustrada de ciència ficció, basada en un relat de J.D. Salinger, “L’home rialler”, adreçada a nens i nenes d’una franja d’edat entre els 8 i els 10 anys.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2021, Escola Pia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.