El perquè de l’èxit del centre comercial La Roca Village

AUTORA: Jiajia Chen

CENTRE: INS Laia l’Arquera

TUTOR: Alexandre Ibars

TIPOLOGIA: Analític

PUNT DE PARTIDA: L’objectiu principal del meu treball és comprendre el perquè de l’èxit del centre comercial La Roca Village. A base de la recerca realitzada en el marc teòric he formulat la meva hipòtesi: l’experiència de compra és el factor clau que fa possible l’èxit de La Roca Village. A partir d’aquí he establert uns objectius secundaris: – Conèixer els elements que intervenen en la creació d’experiències comercials i comprendre el seu funcionament conjunt. – Comprendre la relació entre aquests elements i els consumidors. – Estudiar el comportament del consumidor, les seves necessitats i actituds. – Analitzar i diferenciar el luxe del nou luxe, el luxe d’experiències.

PROCÉS DE TREBALL: Per arribar a resoldre l’objectiu del meu treball de recerca, s’ha ulititzat principalment informació primària i secundària, qualitativa i quantitativa, tenint en compte la qüestió tractada. S’ha realitzat una investigació bibliográfica i webgràfica, a més a més de la consulta de blogs i podcasts. A més a més, també s’ha utilitzat l’experiència laboral obtinguda durant el període d’un any a les botigues del centre comercial La Roca Village. Per una altra banda, s’ha realitzat un experiment social sobre el tracte proporcionat a les botigues i també s’han elaborat gràfics i conclusions a partir de les enquestes i entrevistes realitzades als consumidors i als treballadors del centre comercial.

RESULTATS/CONCLUSIONS: L’èxit del centre comercial La Roca Village és gràcies a l’harmoniosa coordinació i funcionament dels elements que intervenen en la creació de l’experiència comercial; l’entorn, els productes, el client i el tracte. La localització de La Roca Village és ideal i el seu urbanisme resulta atractiu i únic als seus clients. Tots els productes que s’ofereixen al centre segueixen les característiques dels productes de luxe i satisfan la varietat de necessitats que es presente. A causa dels descomptes que ofereix el centre, aquest atrau a una àmplia gama de perfils d’usuaris, manifestat en: necessitats, comportaments i actituds. Davant aquesta diversitat, el personal de venda de La Roca Village està especialitzat i proporciona un tracte personalitzat que varia segons el perfil i les necessitats de l’usuari.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2021, INS Laia L'arquera and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.