Réussites et échecs dy système de lectures scolaires à Mataró (Èxits i fracassos dels sistema de lectures escolars a Mataró)

AUTOR: Gerard Matas Miras

CENTRE: INS Alexandre Satorras

TUTOR: Jose Luís Rebollo

TIPOLOGIA: Analític

PUNT DE PARTIDA: El meu treball de recerca es bassa en una investigació profunda del sistema de lectures a Mataró en aspectes de serveis i activitats culturals, educació primària i educació secundària, centrant-se en aquest últim. Aquesta investigació té com a objectiu conéixer el sistema i el seu funcionament, per determinar així possibles anomalies. A més a més, s’inclouen propostes de projectes alternatius, que intenten millorar tots els aspectes millorables que hem determinat en base a l’investigació. Finalment, explicant la meva experiència personal al sistema en tan que alumne, intento relacionar els resultats amb una novel·la que vaig escriure i autoeditar jo, intentant trobar vincles directes entre la lectura i la escriptura.

PROCÉS DE TREBALL: La investigació es fa mitjançant la navegació a internet per determinar els objectius de la Generalitat, mitjançant una entrevista a una directora de l’Escola Cirera de Mataró, la recerca dels plans lectors de 6 instituts de secundària de Mataró, enquestes a alumnes de Batxillerat i l’Eso i una entrevista a Care Santos, prestigiosa escriptora mataronina. Amb aquestes dades, sobretot les dels plans lectors, construïm gràfics i dades que ens poden portar a conclusions interessants i, en definitiva, a redactar una llista d’errors. A través d’aquesta llista es construeix un pla lector alternatiu que inclou una noves maneres d’avaluar, noves lectures, nous projectes interdisciplinaris i noves activitats relacionades amb la lectura. Pel que fa a la novel·la, es determinen les característiques i es comparen amb les ja extretes dels llibres del pla lector.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Pel que fa a les conclusions, afirmem que els avenços en els últims anys és notable, que els objectius de la Generalitat són els correctes i el compromís per la lectura és irreprotxable. No obstant, a la pràctica les llacunes són nombroses. Són moltes, però es podria resumir en que el sistema se-n’oblida de motivar als alumnes. Se centra en fer arribar als alumnes els avantatges que ofereix la lectura, abans de fer-los arribar al gust per la lectura. Es dona una visió molt tancada i monòtona de la literatura, en lloc d’obrir als alumnes totes les portes perquè ells puguin escollir una. No es tracta de ordenar-lis ni de donar-lis completa llibertat, sinó de fer-los conèixer la literatura per ser lliures. Pel que fa a la novel·la, el vincle entre la escriptura i les lectures escolar és obvi. Aquesta idea és reforçada també per les respostes de Care Santos, que defineix l’escriptura i la lectura amb una relació simbiòtica.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2021, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.