La literatura fantàstica com a pla de lectura per alumnes d’ESO

AUTOR: Gerard Torner Masa

CENTRE: INS Thos i Codina

TUTOR: Dídac Giné Reynal

TIPOLOGIA: Creatiu

PUNT DE PARTIDA: El present estudi investiga la possibilitat d’utilitzar el gènere fantàstic i els diversos subgèneres que conté com a pla de lectura per alumnes de primer i quart d’ESO. S’escollí aquest gènere amb la pretensió d’aprofitar el seu potencial imaginatiu per estimular la capacitat creativa dels alumnes, alhora que es treballen aspectes més essencials com l’expressió escrita i oral i la comprensió lectora.

PROCÉS DE TREBALL: Primerament, s’analitzaren diverses obres clàssiques i de referència del gènere fantàstic i d’altres subgèneres identificats, com ara el terror o la ciència ficció, amb l’objectiu d’extreure diferents elements en comú que tinguin una força capacitat atractiva. Fent ús d’aquests elements, després s’elaboraren dos corpus de llibres, un per cada curs a treballar, que contenien aquests recursos atractius i que a més eren adequats pel curs en qüestió. Per últim, es proposaren un total de set activitats pels dos cursos a raó d’una per trimestre (menys al tercer trimestre de quart, que s’afegí un desdoblament) on es treballa tant la capacitat creativa com les competències lectores i escrites que ha d’assolir l’alumne. A més, s’optà per treballar amb tres llengües diferents (català, castellà i anglès).

RESULTATS/CONCLUSIONS: Si bé es va dificultar l’extracció de resultats per la crisi mundial actual causada per la Covid-19, es va tenir l’oportunitat de posar en pràctica almenys un cop una activitat del pla a una classe de quart d’ESO. Les valoracions per part de l’alumnat foren força positives. La conjunció d’activitats creatives i originals amb la literatura fantàstica és un projecte que, amb una posada en escena adequada, estem segurs que mostraria uns millors resultats.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2021, INS Thos i Codina and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.