L’afectació del Coronavirus a les diferents borses mundials

AUTORA: Lorena Casas Peña

CENTRE: Maristes Valldemia

TUTORA: Cristina García Mariño

TIPOLOGIA: Analític

PUNT DE PARTIDA: Sempre he volgut dedicar-me a la borsa, i aquest treball em va semblar una oportunitat per confirmar-ho. Volia fer un treball que no fos una càrrega. La idea va sorgir els primers dies del confinament de Març, el telenotícies era la única comunicació que teníem amb l’exterior. Quan vaig veure índexs, que no seguia, caure amb picat, com podia ser l’índex del mercat NASDAQ o el de Hong Kong, vaig veure que havia d’investigar més. La meva hipòtesi va ser la següent: El Sars-CoV2 ha afectat negativament a les principals borses mundials, sobretot al sector del turisme i al sector financer, amb baixades a mínims històrics i amb recuperacions molt diferents depenent de les empreses que cotitzen en els diferents mercats.

PROCÉS DE TREBALL: Des del primer dia em vaig apuntar els seus moviments, la majoria negatius, i vaig començar a buscar els plans de recuperació de molts altres índexs, des del de Hong Kong fins l’australià. Vaig fer un rànquing de les deu més importants, i els hi vaig dedicar diversos punts de l’índex del treball. Vaig començar a investigar i vaig centrar-me en l’Ibex 35 com a part pràctica. Vaig crear una gràfica amb tots els moviments registrats des del primer dia i vaig analitzar quins esdeveniments van tenir llocs en els dies on hi havien màxims o mínims relatius i/o absoluts. També vaig parlar amb gent experta que em va ensenyar moltíssim, des de brokers de borsa fins a directores de prevenció de riscos estratègics d’entitats financeres.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Les conclusions van aprovar la hipòtesi inicial. Els sectors més afectats van ser el turisme i el financer, encara que aquest últim va tenir menys pèrdues de les esperades. Factors externs amb els que no contava al principi van jugar un paper molt important, com les eleccions dels Estats Units o el brèxit de Regne Unit. No tots els mercats van caure, sinó que alguns van arribar a màxims històrics com va ser NASDAQ. Per una banda vaig veure que els diferents perfils d’inversors tenien un joc molt important en el comportament dels índexs i que el funcionament de la borsa és molt més complexa del que m’imaginava. Per altra banda vaig investigar sobre l’origen de la pandèmia i les diferents mesures que va prendre cada país.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2021, Maristes Valldemia and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.