Igualtat legal, desigualtat real

AUTORA: Sandra Drechsel Bertran

CENTRE: INS Miquel Biada

TUTOR: Albert Baró

TIPOLOGIA: Analític

PUNT DE PARTIDA: Aquest treball de recerca es basa en l’evolució dels drets de les dones al llarg del S.XX fins avui dia, en la vida política, social, laboral i educativa de les dones en les diferents etapes d’aquest segle. L’objectiu principal és comparar aquests drets que s’han aconseguit al llarg d’aquests 100 anys, que queden recollits a la Constitució de 1978, amb els drets i la situació que tenim realment. Aleshores, hi ha una evolució tan notable com ens pensem? és encara necessària la lluita feminista?

PROCÉS DE TREBALL: S’ha obtingut la informació necessària per a aquest treball a través d’Internet, llibres, documents, exposicions feministes, xerrades del Fòrum de la Plataforma Unitària Contra la Violència Masclista i a través d’una enquesta i entrevistes a quatre dones sensibilitzades amb el feminisme des dels diferents àmbits. Amb aquesta informació s’ha realitzat una taula comparativa dels drets obtinguts a principis del segle XX i els de l’actualitat, a més s’ha realitzat una taula recollint les dades més importants de cada dona tractada. A més, s’ha donat a terme una deconstrucció la Constitució buscant dades de situacions reals i actuals que es donen a terme degut a l’incompliment d’aquestes lleis i drets.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Es parteix de que la situació de les dones a principis del S.XX no era gens favorable, per tant si la comparem amb la d’ara, sí que hi ha una evolució notable, tot i que la dictadura de Primo de Rivera i el Franquisme ha frenat aquesta evolució. Però amb l’estudi de la situació actual de les dones, podem afirmar que aquesta igualtat de gènere, es dóna només en la legalitat. Les dones són les que més precarietat laboral, pobresa, atur, bretxa salarial i discriminació pateixen. A més, amb la situació actual de pandèmia, són els sectors més feminitzats els que més exposició i explotació pateixen. Per tant, encara és necessària la lluita feminista, ja que queda molt camí per recórrer.

MEMÒRIA en pdf

This entry was posted in 2021, INS Miquel Biada and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.