“Walter Scott e Ildefonso Falcones, un recorrido por la novela histórica” Héctor López, Escoles Freta

AUTOR Héctor López Silva

CENTRE Escoles Freta

TUTORA Mercè Rovira

SÍNTESI Aquest treball intenta esbrinar els possibles canvis que ha patit la novel·la històrica l llarg de la seva evolució. Per assolir aquest projecte, d’una banda, s’ha fet un estudi del que és la novel·la històrica i, de l’altra, s’ha comparat l’obra de W. Scott (concretament, “Ivanhoe”) amb “La catedral del mar”.

Scott i Falcones, d’H.López

This entry was posted in 2010, Freta Mataró and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.