Mètode de gralla

AUTORA: Paula Benito Alemany

CENTRE: INS Laia l’Arquera

TUTORA: Mercè Feliu

TIPOLOGIA: explicatiu

PUNT de PARTIDA: Elaborar un mètode que pugui ajudar a qualsevol persona a millorar en el coneixement de l’instrument tradicional de la gralla i la interpretació amb el mateix.

PROCÉS de TREBALL: La recollida de dades és empírica, a través de professors, internet i documents físics. Aquestes han estat organitzades i redactades en un mètode instructiu i expositiu.

RESULTATS/CONCLUSIONS: El mètode ha estat comprovat en diferents persones a diferents nivells, encara no s’ha provat la seva eficàcia en grups.

This entry was posted in 2019, INS Laia L'arquera and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.