La sobirania a la Unió Europea

AUTORA: Celia Andrés Pérez

CENTRE: INS Laia l’Arquera

TUTOR: Alexandre Ibarz

TIPOLOGIA: explicatiu

memòria en pdf

PUNT de PARTIDA: L’ objectiu d’aquest treball és comprendre el concepte de sobirania i analitzar la cessió que d’aquesta en fan els estats membres de la Unió Europea.

PROCÉS de TREBALL: Recerca i tractament d’informació i entrevistes amb persones expertes.

RESULTATS/CONCLUSIONS: La sobirania és un constructe social complex que estructura les relacions entre els diferents estats. Generalment queda captiva en les institucions estatals però en el cas de la Unió Europea es produeix un fenomen extraordinari de cessió resultat de la creació d’aquesta organització supranacional.

This entry was posted in 2019, INS Laia L'arquera and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.