Persones il·legals

AUTORA: Paula Rodríguez Gómez

CENTRE: Salesians Sant Antoni de Pàdua

TUTOR: Joan Pedrola i Santamarta

TIPOLOGIA: estudi de cas

memòria en pdf

PUNT de PARTIDA: Alguns dels meus interrogants inicials eren: Es pot parlar de races immigrants i de races emigrants? Les lleis espanyoles incompleixen articles dels drets humans? Una persona pot ser il·legal? Una persona necessita papers per ser lliure? Un CIE és una presó? Què és un CETI? Existeixen lleis universals d’immigració?
I els objectius per a resoldre aquests dubtes: Explorar sobre la pertinença del concepte de raça. Demostrar que s’estan incomplint articles dels drets humans. Informar fins a quin extrem arriba la situació precària de molts immigrants i el que les lleis tenen imposat per a ells. I trobar solucions o ajudes que podem aportar nosaltres o les ONG.

PROCÉS de TREBALL:  Partia de cercar informació a internet i situar-me en el context del tema, veient alguns documentals i pel·lícules, i llegint el llibret de l’ONG VOLS: l’espiral solidària, immigració. Després d’obtenir aquesta informació bàsica i extreure les idees més importants, vaig poder aprofundir en cadascun dels apartats, els quals vaig acabar de completar amb una bateria d’entrevistes a diversos agents protagonistes del procés migratori : un immigrant, una activista, una advocada i una voluntària d’un CETI. Un cop ja tenia transcrites les entrevistes, completava els buits on hi havia interrogants, omplint-los amb les respostes que havia rebut de l’entrevista, on podia corroborar i rebre informació de primera mà.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Com a resultat final puc constatar que les persones no poden ser il·legals, però pel que han establert els països, incomplint els drets humans, per ser lliure i viure on vulguis, necessites una certa documentació. És molt complicat demostrar que arbitràriament hi ha lleis d’estrangeria injustes, encara que ho és més esperar que els que no respecten els únics drets universals, és a dir, els drets humans, rebin el càstig corresponent. Els governs ens intenten ocultar, com en el cas dels CIE, el màxim possible la realitat dels actuals successos d’immigració, i dic actual, perquè des de temps remots que l’ésser humà emigra d’un lloc a un altre, i és per això que podem afirmar que en veritat, tots som immigrants

This entry was posted in 2019, Col·legi salesià and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.