Els mitjans de comunicació i els estereotips de gènere

AUTORA: Marina Hidalgo Gómez

CENTRE: INS Miquel Biada

TUTOR: Josep Maria Gensana Vela

TIPOLOGIA: analític

memòria en pdf

PUNT de PARTIDA: La hipòtesi del treball és la següent: El comportament dels joves en relació a les dones està marcat per conductes abusives perquè avui en dia, durant l’adolescència, reben i absorbeixen els valors i estereotips masclistes des dels medis d’oci i lleure juvenils.

PROCÉS de TREBALL: La hipòtesi és confirma de moment, ja que els joves mostraven els estereotips estudiats, tot i que potser s’hauria de modificar el plantejament per incloure la influència de la família i no només la dels mitjans de comunicació.

RESULTATS/CONCLUSIONS: La hipòtesi és confirma de moment, ja que els joves mostraven els estereotips estudiats, tot i que potser s’hauria de modificar el plantejament per incloure la influència de la família i no només la dels mitjans de comunicació.

This entry was posted in 2019, INS Miquel Biada and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.