els hereus de Mary Shelley

AUTORA: Judith Medina Monroy

CENTRE: Escoles Freta Mataró

TUTORA: Maria José Valle

TIPOLOGIA: comparatiu

memòria en pdf

PUNT de PARTIDA: L’objectiu general era esbrinar com l’obra de Mary Shelley ha evolucionat fins als nostres dies, l’evolució del monstre i la influència de Frankenstein en altres autors més “actuals”. Els escollits van ser Edgar Allan Poe, Laura Gallego i Patrick Rothfuss. També em vaig voler centrar en la distinció de gènere gòtic i fantàstic i esbrinar si el gènere gòtic s’ha subvertit en un altre o segueix existint com a tal.

PROCÉS de TREBALL: He seguit un procés de tres parts. En primer lloc he definit els dos gèneres esmentats. Després he llegit Frankenstein de Mary Shelley i he localitzat les característiques del gènere gòtic en aquesta novel•la, ja que l’escriptora és considerada com la mare del gènere per a molts escriptors i analistes. El treball ha estat finalitzat llegint-me tres llibres pertanyents a les literatures gòtiques i fantàstiques i els he analitzat tenint en compte les característiques d’aquests gèneres. La forma en que he vinculat els llibres ha estat a partir de Frankenstein. Per últim he tret les conclusions i m’he fet noves preguntes partint d’aquestes.

RESULTATS/CONCLUSIONS: Amb l’anàlisi que he fet de les tres novel•les i la comparació posterior he trobat que l’obra de Frankenstein si ha arribat a l’actualitat ja sigui per mitjà de personatges o per la trama de la història. A més, el treball ha fet que hem plantegi l’arribada d’un nou gènere literari liderat per Patrick Rothfuss. Això és degut a que l’obra d’aquest no es pot definir en cap gènere i a més el propi autor confirma el no pertànyer a cap gènere existent.

This entry was posted in 2019, Freta Mataró and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.