“La Societat 2.0” Josep Andreu Palacios, INS Alexandre Satorras

AUTOR Josep Andreu Palacios

CENTRE IES Alexandre Satorras

TUTOR José Manuel Cardenal

SÍNTESI El treball explica la creació i manteniment d’una pagina web/blog al voltant del tema de la comunicació i informació a traves de la web i com les xarxes socials són un mitjà ideal de difusió, de debat a la nostra societat.

Estudi La societat 2.0, de JA Palacios

This entry was posted in 2010, INS Alex. Satorras and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.