“¿La prensa sesgada? Entre la información nacional y regional” Anna Boix, Maristes Valldemia

AUTORA Anna Boix

CENTRE Maristes Valldemia

TUTOR Eduard Saez

SÍNTESI Hem procurat fer un estudi comparatiu detallat i intens de les portades de les diferents publicacions escrites, tant regionals (a nivell de Catalunya) com nacionals (a nivell d’Espanya) i treure’n conclusions de les diferents portades i de l’estructura que ofereix cadascun dels diaris. Hem intentat, per tant, valorar l’objectivitat/subjectivitat del món informatiu escrit.

La prensa sesgada Ana Boix

 

This entry was posted in 2010, Maristes Valldemia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.