Amb una vegada no n’hi ha prou!

AUTORES: Dana Bargalló i Irene Dangla

CENTRE: Col·legi salesià Sant Antoni de Pàdua

TUTORA: Carmen Julià i Spa

TIPOLOGIA: creatiu

memòria escrita en pdf

PUNT DE PARTIDA: Aquest treball, centrat en l’estudi de la publicitat de conscienciació social, neix d’un interès compartit envers la sensibilització, el respecte, la solidaritat i la igualtat cap a les persones. Aquesta coincidència no és fruit de la casualitat sinó de l’educació rebuda per part de la famílies i de l’escola. Com a conseqüència dels aspectes esmentats anteriorment hem iniciat la nostra recerca, titulada “Amb una vegada, no n’hi ha prou!”. El primer que hem fet és aprofundir en les dues tipologies de publicitat de conscienciació, fet que ens ha fet plantejar-nos la pregunta següent: és igual d’eficaç una campanya persuasiva que una de dissuasiva? Per tant, l’objecte d’estudi ha estat l’eficàcia de cada modalitat de publicitat social. A partir d’aquí, hem analitzat diferents campanyes amb la finalitat de saber-ne distingir la seva intenció. I, finalment, poder-ne dissenyar una de cada tipus, però amb el mateix missatge. La campanya que volem dur a terme es centra en la necessitat constant i continuada de voluntariat per part de la Fundació Maresme. És per això que també hi ha una part important del treball dedicada al voluntariat que és el protagonista de la campanya presentada en el treball.

PROCÉS: La recerca comença amb l’estudi de la publicitat de conscienciació social, on es troba la part més teòrica del treball. En segon lloc hi ha una part d’anàlisi on s’apliquen els conceptes assolits en els apartats anteriors. Per últim s’hi troba la part pràctica del nostre treball; gràcies a tot el marc teòric treballat a l’inici se’ns va fer més amè i fàcil a l’hora de dissenyar la nostra campanya on una de les dues components ho va fer d’una tipologia social i l’altra, de la segona tipologia. Finalment hi ha un seguit de gràfics que recullen els resultats de les enquestes que vam fer per a saber quin tipus de campanya era més eficaç; i poder així, resoldre la nostra pregunta.

RESULTATS: Les enquestes finals parlaven per si soles; la campanya dissuasiva ha estat més eficaç que la persuasiva. En primer lloc, deixa més clar l’objectiu de la campanya i a l’hora es fa més entenedora. A més a més, ha creat un impacte més fort al públic a través de l’estratègia utilitzada, característica de les campanyes dissuasives. En tercer lloc, creuen que aquesta tipologia motivarà més a l’hora de fer un canvi de conducta ja que al ser més agressiva, fa sentir remordiment al target i els obliga a fer aquest canvi. A l’hora de convèncer és més útil la campanya dissuasiva amb la que el nostre públic s’hi pot veure indentificat ja que es tracta de gent anònima que no està actuant. No obstant, la pregunta “Quina creus que reforça millor la imatge de la fundació i del seu voluntariat?” ha estat més igualada perquè el clipmetratge persuasiu mostra més elements de merchandising de la Fundació. Per altre banda, la campanya persuasiva, no ha obtingut tant de ressò. Des del nostre punt de vista, això ha estat degut a l’estructura del clipmetratge. Tot i que el públic s’ha pogut identificar amb els personatges, ha estat més difícil per aquest comprendre l’argument que se’ls volia fer arribar. Al estar la pantalla dividida en quatre, l’esforç visual ha de ser més gran per tal de captar tots els detalls i poder entendre el missatge que es vol transmetre.

This entry was posted in 2018, Col·legi salesià and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.