Torró d’autor. L’art que es menja

AUTOR: Guillermo Cabellos Martínez

CENTRE: Maristes Valldemia

TUTOR: David Caravaca

TIPOLOGIA: estudi de cas

memòria escrita

PUNT DE PARTIDA: El meu objectiu inicial va ser des del primer el de fer un estudi de l’art a Mataró dels últims 25 anys a través del torró d’autor de la pastisseria Uñó. Volia conèixer quines històries s’amagaven darrere de cada obra d’art i el procés creatiu tant de l’artista com del pastisser per a arribar a la peça final.

PROCÉS: He centrat el meu treball en entrevistar cadascun dels artistes que han participat en aquesta proposta i escriure un article sobre la meva trobada, on explico una breu biografia de l’autor, el procés creatiu que ha seguit cada artista i intento plasmar les sensacions que m’ofereix cada artista i cada estudi que visito. L’altra part fonamental han estat les trobades amb el pastisser, en Claudi Uñó, qui m’ha anat guiant durant tot el treball.

RESULTATS: Degut a la manca d’hipòtesi no he pogut fer una conclusió que respongui a la pregunta inicial, però sí que he pogut observar una sèrie de factors mentre realitzava el treball. Alguns d’aquests són la escassa participació femenina en la proposta, el fet que s’hagi convertit en una tradició elitista de la nostra ciutat o el prestigi que atorga als artistes seleccionats.

This entry was posted in 2018, Maristes Valldemia and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.